Blog theme: Consulting

 Blog theme: Consulting

Een goede administratie is het halve werk

by Nicholas Walters

Er wordt veel gesproken over boeren, maar soms lijkt het alsof het niet geheel duidelijk is wat het boerenbedrijf nou inhoudt. Daarom hieronder in Jip en Janneke-taal wat boer zijn betekent. Lees en huiver. 

Mensen die op het landwerken worden agrariër genoemd. Agrariër is een ander woord voor boer. Een boer is een man die leeft van het verbouwen van producten op het land of die dieren heeft en van de veeteelt leeft. Het gaat bij veeteelt om de handel in bont, eieren, melk of vlees. Bij een boer die vee teelt, wordt ook wel over veehouderij gesproken. 

Veehouderij - De veehouderij kan verdeeld worden in een aantal sectoren. De meest voortkomende veesectoren in Nederland zijn: paarden, pelsdieren, pluimvee, rundvee, varkens.

Agrarische bedrijven in Nederland - In Nederland is het aantal mensen, die hun boterham verdienen in de agrarische sector, sterk gedaald. Zo waren er in 1980 144.944 bedrijven geregistreerd en in 2004 83.885 bedrijven en waren het aantal werkzame personen in 2004 nog maar 167.824.

Agrarische administratie - Een agrarische administratie is aan een aantal regels gebonden die afwijkend zijn van de regels voor andere ondernemers. Zo moet een agrarische ondernemer een administratie bijhouden over de aankoop/verkoop van dieren, hoeveelheid verkochte melk, verhandelde eieren. Daarnaast over de aankoop en gebruik van veevoer en meststoffen. Alle agrarische bedrijven staan ingeschreven bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland gevestigd aan de Prinses Beatrixlaan 2 te 2595 AL Den Haag.

Bij te houden gegevens - Een agrariër moet ieder kalenderjaar (vergelijkbaar met de inkomstenbelasting en of btw aangifte) per diercategorie gegevens vastleggen. De wijze van vestlegging is vrij. Wel moet de agrarische administratie aan een aantal regels voldoen. Hoewel er geautomatiseerde programma's zijn, voldoen niet alle programma's aan de voorschriften waar een agrariër aan moet voldoen.

Bewaringstermijn - De vastgelegde gegevens dienen minimaal vijf jaar worden bewaard. Het gaat om de vastgelegde gegevens, documenten en facturen over de aanvoer en afvoer van de dieren, melk, eieren en het gekochte veevoer.Daarnaast dienen de eigendomsakten en pachtcontracten, maar ook de oprichtingsakte van het bedrijf op de juiste wijze geadministreerd en gearchiveerd te zijn. Vooral eigendomsakten, pachtcontracten en oprichtingsakte van het bedrijf moeten bewaard blijven zolang het eigendom in het bezit is.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland - Iedere agrariër dient geregistreerd te zijn bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Deze verplichte registratie komt voort uit de nationale en de Europese wetgeving en regelgeving. Hierbij is te denken aan de Landbouwtelling en de mestwetgeving, maar ook belangrijk voor het verkrijgen van subsidies en het aanvragen van vergunningen en ontheffingen. De basisgegevens zijn het burgerservicenummer en het nummer van de Kamer van Koophandel. 

Agroboekhouden - Naast de administratieve verplichtingen die de overheid stelt, zijn er ook een aantal administratieve verplichtingen. Op de markt zijn agroboekhoudpakketten die een agrariër eenvoudig inzicht geeft in de actuele ontwikkelingen van het bedrijf.

Het mag dus wel duidelijk zijn dat er vandaag de dag heel wat meer van een boer wordt verwacht dan je zou denken. Mocht je benieuwd zijn naar een administratief bedrijf met affiniteit in het boerenbedrijf, kijk dan op de site van AEC Uden.


Delen

Over ons

 Blog theme: Consulting

Ik heet Jeroen en ik ben een expert in vacatures en werkbegeleiding. Dat ben ik natuurlijk niet zomaar geworden. Op mijn tiende verloor mijn moeder haar werk en brak een moeilijke tijd voor de familie aan. Ik begreep niet hoe dat zo maar kon en waarom het zo lastig was om nieuw werk te vinden. Ik studeerde af als marketeer maar kon die hele ervaring toch nooit van me afschudden. Het spreekt dan ook voor zich dat het hele proces van solliciteren me gelijk aansprak. Ik liep stage bij een bekend bedrijf en kon al snel aan de slag binnen het domein dat ik wou. We zijn nu enkele jaren verder en ik durf zeggen: vacatures hebben geen geheimen meer voor mij. In mijn blog lees je er alles over.

Categorieën

Archief